ฮัลโลวีนต้นและปลอดภัยสำหรับเด็ก (22 ภาพ)

ฮัลโลวีนต้นและปลอดภัยสำหรับเด็ก (22 ภาพ)

1 / 1 ธุรกิจและครอบครัวในพื้นที่ได้เติมที่จอดรถของ Northwood Funeral Home สำหรับงาน Trunk or Treat ประจำปีครั้งที่ 5 ของมูลนิธิ Algoma Autism ในวันที่ 9 ต.ค. 2564 Darren Taylor/SooToday งานนี้เป็นงานฮัลโลวีนที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ รวมถึงเด็กออทิสติกสเปกตรัมหรือความท้าทายอื่นๆ ท้ายรถที่เต็มไปด้วยขนมสำหรับเด็ก

  • บ้าน
  • ธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • การตลาดดิจิทัล
  • ตลาดการค้า
  • Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *