Business

เงินกู้จีนในแอฟริกา: ธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะจ่ายออกหรือความสำนึกผิดของผู้ซื้อจะเอาชนะอำนาจที่อ่อนนุ่ม?

เผยแพร่เมื่อ: 12:00 น. 6 ต.ค. 2564 อัปเดตเมื่อ: 12:00 น. 6 ต.ค. 2564

  • บ้าน
  • ธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • การตลาดดิจิทัล
  • ตลาดการค้า
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button