ทีม B ให้บทเรียนเพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจสร้างโลกที่ดีขึ้น

ทีม B ให้บทเรียนเพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจสร้างโลกที่ดีขึ้น

คู่มือ New Leadership Playbook เกิดขึ้นพร้อมกับ Jesper Brodin ของ IKEA ที่ได้รับการประกาศให้เข้ามาแทนที่ Paul Polman อ่านเพิ่มเติม…

  • บ้าน
  • ธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • การตลาดดิจิทัล
  • ตลาดการค้า
  • Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *